Utvalt inlägg

Föreningen Sjuhundraleden

Föreningen bildades 1986. Syftet är bl.a. att undersöka den forntida vattenledens och
angränsande  leders betydelse för bygden från forntid till nutid.

Aktiviteterna består främst av föredrag och utflykter.

Sjuhundraleden är en mer än 1000 år gammal sjöled från Norrtäljeviken via sjön Lommaren till Finsta, Rimbo via Långhundraleden till Uppsala.

Via angränsande vattenleder kunnde man ta sig vidare till t.ex. Birka, Rö, Länna och Söderbykarl socknar.

I takt med landhöjningen har leden grungats upp, men den går fortfarande tydligt att urskilja, framför allt på våren vid snösmältningen då den i vissa delar återtar sin forna glans.

Medelande 2020 nr 1

FÖREDRAG

23/2 kl 15.00 i Husby-Sjuhundra församlingshem

”Vikingatida fotspår i Ryssland”                                                                                                  Föredrag med Annika Larsson, textilarkeolog.

Färsk rapport från en tre veckor lång forskningsresa i Ryssland, från finska gränsen till Kaspiska havet. Med på resan följde en dokumentärfilmare, tillika fotograf. Teamet har även bjudits in att studera flera arkeologiska föremålssamlingar från det aktuella området.

 

ÅRSMÖTE

4/3 kl 19.00 i Husby-Sjuhundra församlingshem

Vi har bjudit in Carina Hagström för att berätta om den fornminnesstig som Roslagens fornminnesförening ansökt om och fått bidrag till i Norrtälje. 

Denna stig är tänk att gå från Tallhöjden och in bakom kriminalvårdsanstalten och kanske möta upp Färsna gårds naturstig. Syftet med den är att väcka allmänhetens intresse för de fornlämningar som finns i Norrtälje och om möjligt rädda/bevara området Tallhöjden som är under framtida byggplan. I detta område finns kanske inte de mest fantastiska arkeologiska lämningarna men de visar ändå på en lång historia på platsen.

Efter detta dricker vi kaffe och tar itu med årsmötesförhandlingarna.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kontaktpersoner:

Ordförande: Ingela Jansson tel. 0176-166 50                                                                                              Sekreterare: Bo Persson tel. 0176-26 20 25, el 070-656 62 37                                                          Kassör:          Eva-Gun Valström tel. 0176-26 00 64, el. 070-524 56 18                                                     eva-gun@telia.com

Meddelande 2019 nr 3

FÖREDRAG

20/10 kl 15.00 i Husby-Sjuhundra församlingshem                                                                          Bo Gräslund har skrivit ett stort antal artiklar och böcker,

i sin senaste bok ”Beowulf-Den nordiska bakgrunden” har han ingående analyserat kvädet med utgångspunkten:

Vem skrev dikten? Vad handlar den om? Var utspelas den?

Diktverket om Beowulf tillhör världslitteraturen. Det har bevarats på fornengelska, i ett manuskript från omkring år 1000 och anses ha komponerats av en kristen fornengelsk diktare som en fiktiv berättelse.

Men det är mera troligt att Beowulfkvädet har överförts som ett muntligt diktverk från östra Sverige till East Anglia omkring år 600, för att sedan, under viss kristen bearbetning berättats från generation till generation för att till slut förevigas på manuskript på västsaxisk dialekt i södra England.

Beowulfs huvudhandling är enkel. Beowulf är kung över geatarnas land. I diktens början far han över havet till danerna för att befria dem från ett vidunder vid namn Grendel. Beowulf lyckas döda monstret. Efter segern reser Beowulf hem och får några drägliga decennier som härskare över sitt hemland. Till sist börjar en drake terrorisera landet. Beowulf lyckas döda också den men tyvärr så dör han själv.