Författararkiv: admin

Föreningen Sjuhundraleden

Föreningen bildades 1986. Syftet är bl.a. att undersöka den forntida vattenledens och
angränsande  leders betydelse för bygden från forntid till nutid.

Aktiviteterna består av arkeologiska undersökningar, föredrag,utflykter m.m

Sjuhundraleden är en mer än 1000 år gammal sjöled från Norrtäljeviken via sjön Lommaren till Finsta, Rimbo via Långhundraleden till Uppsala.

Via angränsande vattenleder kunnde man ta sig vidare till t.ex. Birka, Rö, Länna och Söderbykarl socknar.

I takt med landhöjningen har leden grungats upp men den går fortfarande tydligt att urskilja, framför allt på våren vid snösmältningen då den i vissa delar återtar sin forna glans.