Författararkiv: Bo Persson

Medelande 2020 nr 1

FÖREDRAG

23/2 kl 15.00 i Husby-Sjuhundra församlingshem

”Vikingatida fotspår i Ryssland”

Föredrag med Annika Larsson, textilarkeolog.

Färsk rapport från en tre veckor lång forskningsresa i Ryssland, 

från finska gränsen till Kaspiska havet. Med på resan följde en 

dokumentärfilmare, tillika fotograf. Teamet har även bjudits in 

att studera flera arkeologiska föremålssamlingar från det aktuella

området.

 

ÅRSMÖTE

4/3 kl 19.00 i Husby-Sjuhundra församlingshem

Vi har bjudit in Carina Hagström för att berätta om den fornminnesstig som

Roslagens fornminnesförening ansökt om och fått bidrag till i Norrtälje. 

Denna stig är tänk att gå från Tallhöjden och in bakom kriminalvårdsanstalten och kanske möta upp Färsna gårds naturstig. Syftet med den är att väcka allmänhetens intresse för de fornlämningar som finns i Norrtälje och om möjligt rädda/bevara området Tallhöjden som är under framtida byggplan. I detta område finns kanske inte de mest fantastiska arkeologiska lämningarna men de visar ändå på en lång historia på platsen.

Efter detta dricker vi kaffe och tar itu med årsmötesförhandlingarna.

 

FÖREDRAG inställda  under våren pga corona krisen återkommer så småningom.

15/4 kl 19.00 i Husby-Sjuhundra församlingshem

Arkeolog Sylvia Sandelin berättar om

”Färgernas dolda betydelse i forntiden”

Jag har letat efter information om Sylvia men inte hittat något mer än att hon har ett företag som heter ArkeologiAnalys, som enligt beskrivningen utför Provtagning, mikroskopering, kemisk-tekniska analyser av färg på arkeologiskt äldre material. Rådgivning, föredrag, utredningar. Inventering av kulturlandskap…

 

UTFLYKT

Förra året besökte arkeologen Jonathan Lindström Norrtälje bibliotek och berättade om hällristningarna som finns i Hemsta hagar, Enköping.

Det lät så spännande så nu funderar vi på att göra en utflykt dit.

Någon gång i Maj innan gräset har vuxit alltför högt borde vara bästa tiden för ett besök där.

Vi har ingenting planerat än men vi pratar om det på årsmötet och återkommer sedan med mera information.

Även i Boglösaområdet finns fler imponerande hällristningar värda ett besök.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

På den så kallade Hemstahällen, som ligger i ett naturreservat, finns en stor ristning med runt 500 olika figurer. Där finns fler än 200 skepp, ett trettiotal människofigurer, 67 djur, 2 ringar, 1 finklädnad, 7 fotsulor och över 100 skålgropar.

Naturreservatet är ett hagmarksområde som betas av djur. Bland enar, slånbärsbuskar och nypon sticker släta berghällar upp. Mandelblom, backsippa och andra blommor och växter som trivs på öppna hagmarker finns här. 

Service: Parkeringsplats, informationsskyltar, torrtoalett.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Vår hemsida hittar du på: www.sjuhundraleden.se

På Facebook heter vi ”Föreningen sjuhundraleden”. Som medlem där kan du göra egna inlägg, tex tipsa om intressanta evenemang, lägga in bilder eller bara skriva om tankar och funderingar du har. 

 

Medlemsavgiften är 150 kr och sättes in på  

PlusGiro 62 66 14-2

                                                                                                                                      

Kontaktpersoner:

Ingela Jansson tel. 0176-166 50, el. 070-318 45 35                                                                  Bo Persson tel. 0176-26 20 25, el 070-656 62 37   e-post: perssonbov@hotmail.com   Eva-Gun Valström tel. 0176-26 00 64, el. 070-524 56 18 e-post: eva-gun@telia.com         

Meddelande 2019 nr 3

FÖREDRAG

20/10 kl 15.00 i Husby-Sjuhundra församlingshem

Bo Gräslund har skrivit ett stort antal artiklar och böcker,

i sin senaste bok ”Beowulf-Den nordiska bakgrunden”

Har han ingående analyserat kvädet med utgångspunkten:

Vem skrev dikten? Vad handlar den om? Var utspelas den?

Diktverket om Beowulf tillhör världslitteraturen. Det har bevarats på fornengelska, i ett manuskript från omkring år 1000 och anses ha komponerats av en kristen fornengelsk diktare som en fiktiv berättelse.

Men det är mera troligt att Beowulfkvädet har överförts som ett muntligt diktverk från östra Sverige till East Anglia omkring år 600, för att sedan, under viss kristen bearbetning berättats från generation till generation för att till slut förevigas på manuskript på västsaxisk dialekt i södra England.

Beowulfs huvudhandling är enkel. Beowulf är kung över geatarnas land. I diktens början far han över havet till danerna för att befria dem från ett vidunder vid namn Grendel. Beowulf lyckas döda monstret. Efter segern reser Beowulf hem och får några drägliga decennier som härskare över sitt hemland. Till sist börjar en drake terrorisera landet. Beowulf lyckas döda också den men tyvärr så dör han själv.

Bo Gräslund är professor emeritus vid Uppsala universitet

18/11 Kl 19.00 på Rödakorsgården, Norrtälje

Forskare i Stockholm och Uppsala arbetar med att ta fram en genetisk atlas över människans förhistoria. Målet är att kartlägga arvsmassan hos tusen individer från olika platser i Europa och Asien under ett tidsspann på nära 50 000 år. Resultaten ger ny kunskap om migrationshändelser, klimatförändringar och sjukdomar – och kanske nya svar om gåtfulla försvinnanden i det förflutna.

Detta ska Torun Zachrisson berätta om i sitt föredrag som hon kallar

”Kammargravar- och båtgravar i Mellansverige ca 300-1100 e.Kr.,

en studie från ATLAS-projektet”.

Torun är fil. dr och docent i arkeologi.

 

 

JULFESTEN

4/12 Kl 19.00 i Husby-Sjuhundra församlingshem

Som vanligt bjuds det på smörgåstårta, kaffe och pepparkaka.

Kvällen inleds med att (hoppas vi) Gunilla Larsson berättar för oss om vad hon haft för sig på sista tiden. Vi är lite nyfikna, hon har ju bl.a. hittat en (som det verkar) boplats från stenåldern på Erikskulle i Söderbykarl.

För att Evy Karlsson ska hinna fixa sin fantastiskt goda smörgåstårta så att det räcker till alla måste du anmäla dig till Eva-Gun senast onsdag den 27/11, ring 0176-260064 eller 070-5245618, säkrast kvällar efter kl. 20.30

 

 

 

Om du har några idéer på aktiviteter, tex. utflykter eller föredrag så hör av dig.                                                                                                                 Vår hemsida hittar du på: www.sjuhundraleden.se

Vi finns också på Facebook  med en grupp som heter ”Föreningen sjuhundraleden”. Som medlem där kan du göra egna inlägg, tex tipsa om intressanta evenemang, lägga in bilder eller bara skriva om tankar och funderingar du har.

 

Medlemsavgiften är 150 kr och sättes in på

PlusGiro 62 66 14-2

 

Föreningens adress:

Föreningen sjuhundraleden                                                                                             c/o Ingela Jansson   Skyttegatan 7               761 42 Norrtälje

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

Ingela Jansson tel. 0176-166 50,                                                      Bo Persson tel., el 070-656 6237                                                  perssonbov@hotmail.com                                                                                             Eva-Gun Valström tel. 0176-26 00 64, el. 070-5245618                                         epost: eva-gun@telia.com