Fornborgar & Vårdkase

Fornborgar och vårdkase system vid Sjuhundraleden.

Vi kan anta att fornborgarna längs leden först kom till år 0 till 400 evt ( romersk järnålder ) då det troligen var först då som befolkningen i våra trakter var tillräcklgt stor för att kunna organisera sig och börja uppföra så stora byggnadsverk som fornborgar.

Borgarna vid leden är uppförda av sten varvat med trä för stabilitetens skull. På vallarna har det troligen varit träpallisader. Detta för att borgarnas försvarare kunde stå i skydd bakom pallisaderna. Det är dock inte säkert att alla fornborgarna var just Borgar utan de kunde också vara platser där man samlades för gemensamma aktiviteter som t.ex  kultplatser, förvarings, mötes, marknadsplatser och även som djurhägnader.

Fornborg systemet har nog alltid hört i hop med våddkassystemet som ju kunde signalera över långa sträckor om fara var å färde. Detta varningssystem fungerade under hela järnåldern. ( Vårdkasarn ända in i 1700 talet ) Varningssystemet behövde vara bemannat dygnet runt för att upptäcka eldskenet från de andra vårdkasarna i systemet, särskilt i orostider.

Den mest kända fornborgen längs vår led är vid Darsgärde på vägen mellan Ledinge och gla Norrtäljevägen i närheten av Skederid.

FORTSÄTTNING FÖLJER SENARE MED KARTA OCH LÄGE FÖR FLER BORGAR OCH KASAR.

BOSSE