Viksbåten

År 1898 var arrendator  Törnqvist ute och dikade på Viks bys äng då spade tog i något hårt som Törqvist trodde var en liten vanlig båt. Han hämtade yxan och högg sig genom vraket och så fortsatte dikningen. Två år senare fick Erik Ersson som var intresserad av allt gammalt, tillfälle att undersöka båt fyndet närmare.  Erik Ersson och hans son Erik Eriksson , sonsonen Hjalmar Eriksson och Edvard Sjöberg Märkte ut båten med några järnrör.

I oktober samma år började Erik Ersson det stora arbetet att gräva fram båten. Erik lade båtdelarna till sina samlingar av gammalt. Delarna  föll i glömska ända tills 1985 då arkeolog Gunilla Larsson återupptäckte dem. 1993 monterades båtdelarna i hop med hjälp av personal på Sjöhistoriska museet. Viksbåten visade sig vara 9,6 m lång och 2,2 m bred och endast 0,54 cm hög från köl till reling.

Viksbåten är C14 daterad till  1140 +- 70 år alltså äldre än 800 år. Sammantaget kan man säga att Viksbåten är den bäst bevarade skeppsfyndet från sen vikingatid som hittats i mellansverige, det näst äldsta båtfyndet i Uppland över huvud taget.

Vill du se den i verkligheten?  Bege dig till Eriks Kulle Museeum i Söderby-Karl norr om Norrtälje.